2024. 21 februára.

Používame obnoviteľnú energiu….

PRO SELYE UNIVERSITAS n.o. sa zaviazala využívať obnoviteľnú energiu a nič tomu nenasvedčuje viac, ako skutočnosť, že bolo uvedené do prevádzky tepelné čerpadlo v novembri 2023 z nenávratného grantu udeleného na základe výzvi č. OPKZP-PO4-SC411-2019-61 vydanej SIEA (Slovenská inovačná a energetická agentúra), vďaka ktorej sme prešli na vykurovací systém s tepelným […]
2024. 18 januára.

Pro Selye Univerzitas – štátne skúšky

Od roku 2018 je Pro Selye Univerzitas partnerom externého školenia záhradníckeho inžinierstva Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem. Významnou príležitosťou bol 18. december 2023, kedy sa konali tohtoročné štátne skúšky. Pred päťčlennou štátnou skúšobnou komisiou 6 absolventov zhodnotilo svoje vedomosti získané počas 7 semestrov a obhájilo svoje diplomové práce. Všetci študenti […]
2024. 17 januára.

Od katedry po katedry

Dňa 30. novembra 2023 Pro Selye Univerzitas a Asociácia maďarských učiteľov dejepisu na Slovensku spoločne zorganizovali učiteľskú konferenciu s názvom „Od katedry po katedry“. Cieľom podujatia bolo vzájomné priblíženie výsledkov univerzitného výskumu a vzdelávacej praxe, výmena názorov a skúseností z oboch strán. Podujatie sa nieslo s veľkým záujmom a na […]
2023. 18 decembra.

Súťaž Ignáca Darányiho

Dňa 24. novembra 2023 sa prvýkrát uskutočnila poľnohospodárska študijná súťaž Ignáca Darányiho organizovaná PSU. Súťaže sa zúčastnili stredoškolské tímy z južného Slovenska a zo Srbska a témou súťaže bola prezentácia miestnych biotopov. Kvalitu podujatia ešte zvýšilo, že porotu školili učitelia maďarskej univerzity MATE a úvodnú prednášku predniesol riaditeľ inštitútu MATE Dr. András […]