Dňa 24. novembra 2023 sa prvýkrát uskutočnila poľnohospodárska študijná súťaž Ignáca Darányiho organizovaná PSU. Súťaže sa zúčastnili stredoškolské tímy z južného Slovenska a zo Srbska a témou súťaže bola prezentácia miestnych biotopov. Kvalitu podujatia ešte zvýšilo, že porotu školili učitelia maďarskej univerzity MATE a úvodnú prednášku predniesol riaditeľ inštitútu MATE Dr. András Geösel na tému „Načo sú huby dobré – okrem jedla?“. V tvrdej konkurencii nakoniec zvíťazil tím z Óbecse, ale okrem nich boli všetci účastníci obohatení o hodnotné ceny a zážitky.