PhDr. Ádám Czibula

PhDr. Ádám Czibula je ekonóm, absolvent Univerzity J. Selyeho. Bol predsedom Študentskej samosprávy Univerzity J. Selyeho medzi 2009-2012. Pri príležitosti 10. výročia založenia vysokoškolskej ustanovizne, v 2014 dostal bronzovú medailu univerzity, čo symbolizuje jeho oddanosť k tejto inštitúcii. Je zakladajúcim riaditeľom PRO SELYE UNIVERZITAS n.o. a vykonáva túto funkciu až dodnes.

info@proselye.org

+421 908 583 765

Dunajské nábrežie 12,
      94501, Komárno,
      Slovenská republika