Dňa 30. novembra 2023 Pro Selye Univerzitas a Asociácia maďarských učiteľov dejepisu na Slovensku spoločne zorganizovali učiteľskú konferenciu s názvom „Od katedry po katedry“. Cieľom podujatia bolo vzájomné priblíženie výsledkov univerzitného výskumu a vzdelávacej praxe, výmena názorov a skúseností z oboch strán. Podujatie sa nieslo s veľkým záujmom a na celodenné podujatie prišli pedagógovia od Bratislavy až po Fiľakovo.Podujatie sa uskutočnilo s podporou Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem.