Vážený partner!

V zmysle zákona č. 595/2003 o dani z príjmov aj Vy môžete využiť svoje právo podporiť činnosť neziskovej organizácie 1 alebo 2 percentami zo svojej dane z príjmu právnických osôb. Prosíme Vás, aby ste podporili činnosť PRO SELYE UNIVERZITAS n.o. a, aby ste o tejto možnosti informovali aj svojich obchodných partnerov resp. zamestnancov! PRO SELYE UNIVERZITAS n.o. (v ďalšom PSU) je nezisková organizácia, ktorá vyvíja svoju činnosť pri Univerzite J. Selyeho. Bola založená na to, aby pomáhala Univerzite J. Selyeho (ktorá je jedinou menšinovou univerzitou na Slovensku) v jej činnosti a v dosiahnutí jej cieľov. Naša organizácia vďaka doterajším podporám už financovala uskutočnenie vedeckých a odborných konferencií, študijných ciest, vydanie učebníc, vedeckých a odborných publikácií a uskutočnenie iných odborných podujatí. Každým naším projektom sme podporovali rozvoj maďarskej inteligencie na Slovensku a rozvoj Univerzity J. Selyeho.

Postup na poukázanie 1 % alebo 2 % zaplatenej dane:

1 %, resp. 2 % dane z príjmov právnickej osoby sa poukazuje vyplnením príslušnej časti daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. Minimálna suma poukázanej dane v prípade právnickej osoby je 8,00 €.

Údaje PSU:

IČO/SID: 50057391
Právna forma: n.o.
Obchodné meno (názov): PRO SELYE UNIVERZITAS n.o.
Sídlo - Ulica: Dunajské nábrežie
Číslo: 12
PSČ: 945 01
Obec: Komárno

Ďakujeme Vám, že Vašou podporou aj Vy prispievate k činnosti neziskovej organizácie PSU!PhDr. Ádám Czibula
Riaditeľ PSU

Dokumenty na stiahnutie: