Pro Selye Univerzitas – štátne skúšky

Od roku 2018 je Pro Selye Univerzitas partnerom externého školenia záhradníckeho inžinierstva Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem. Významnou príležitosťou bol 18. december 2023, kedy sa konali tohtoročné štátne skúšky. Pred päťčlennou štátnou skúšobnou komisiou 6 absolventov zhodnotilo svoje vedomosti získané počas 7 semestrov a obhájilo svoje diplomové práce. Všetci študenti podali na štátnej skúške veľmi dobrý výkon, k výsledkom im blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ich profesiách!