PRO SELYE UNIVERSITAS n.o. sa zaviazala využívať obnoviteľnú energiu a nič tomu nenasvedčuje viac, ako skutočnosť, že bolo uvedené do prevádzky tepelné čerpadlo v novembri 2023 z nenávratného grantu udeleného na základe výzvi č. OPKZP-PO4-SC411-2019-61 vydanej SIEA (Slovenská inovačná a energetická agentúra), vďaka ktorej sme prešli na vykurovací systém s tepelným čerpadlom.

Okrem toho sme koncom roka 2023 z vlastných zdrojov a bankového úveru vybudovali 96 kWh fotovoltaický systém, ktorý zabezpečuje vlastnú spotrebu elektriny aj spotrebu elektriny tepelného čerpadla.