Vážený partner!

V zmysle zákona č. 595/2003 o dani z príjmov aj Vy môžete využiť svoje právo podporiť činnosť neziskovej organizácie 2 alebo 3 percentami zo svojej dane z príjmu fyzických osôb. Prosíme Vás, aby ste podporili činnosť PRO SELYE UNIVERZITAS n.o. a, aby ste o tejto možnosti informovali aj svojich známych! PRO SELYE UNIVERZITAS n.o. (v ďalšom PSU) je nezisková organizácia, ktorá vyvíja svoju činnosť pri Univerzite J. Selyeho. Bola založená na to, aby pomáhala Univerzite J. Selyeho (ktorá je jedinou menšinovou univerzitou na Slovensku) v jej činnosti a v dosiahnutí jej cieľov. Naša organizácia vďaka doterajším dotáciám a podporám už financovala uskutočnenie vedeckých a odborných konferencií, študijných ciest, vydanie učebníc, vedeckých a odborných publikácií a uskutočnenie iných odborných podujatí. Každý náš projekt podporil rozvoj maďarskej inteligencie na Slovensku a rozvoj Univerzity J. Selyeho.

Spôsob poukázania 2 alebo 3 percent dane z príjmu fyzických osôb:

Samostatní platcovia dane z príjmu fyzických osôb - zamestnanci alebo podnikatelia odovzdávajú svoje priznania k dani z príjmov na daňovom úrade príslušnom podľa trvalého bydliska najneskôr do 1. apríla 2019. V tomto prípade môžu uviesť organizáciu, ktorej chcú poukázať 2 alebo 3 percentá svojej dane, na samotnom priznaní, a to vyplnením príslušnej časti tlačiva.

Fyzické osoby, ktoré sú v zamestnaneckom pomere, ktorým vykonáva ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ, môžu do 15. februára 2019 požiadať o vykonanie zúčtovania dane. Vyplnením časti VII. tejto Žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania môžu požiadať svojho zamestnávateľa o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane (Potvrdenie o zaplatení dane). Na základe tohto potvrdenia vyplnia vyhlásenie o poukázaní 2 alebo 3 percent dane (Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby). Toto vyhlásenie spolu s potvrdením zamestnávateľa treba najneskôr do 30. apríla 2019 doručiť na daňový úrad príslušný podľa trvalého bydliska. Minimálna suma poukázanej dane v prípade fyzickej osoby sú 3,00 €.

Údaje PSU:

IČO/SID: 50057391
Právna forma: n.o.
Obchodné meno (názov): PRO SELYE UNIVERZITAS n.o.
Sídlo - Ulica: Dunajské nábrežie
Číslo: 12
PSČ: 945 01
Obec: Komárno

Ďakujeme Vám, že Vašou podporou aj Vy prispievate k činnosti neziskovej organizácie PSU!

PhDr. Ádám Czibula

Riaditeľ PSU