2023. június 19.

OPKZP-PO4-SC411-2019-61 számú pályázat

Szervezetünk 2022 júniusában kérvényt adott be vissza nem térítendő támogatásra a SIEA (Slovenská inovačná a energetická agentúra) által kiírt OPKZP-PO4-SC411-2019-61 számú pályázatra. 2022 decemberében pozitív elbírálásra került a kérvényünk, s a Pro Selye Univerzitas n.o. közhasznú szervezet sikeresen elnyerte a vissza nem térítendő támogatást hőszivattyú telepítésére. 2023 jauárjában aláírásra került a szerződés […]
2021. november 15.

A SJE Cantus Iuventus kórusának támogatása Komárom város jóvoltából

A SJE Cantus Iuventus kórusa anyagi támogatásban részesült a Komáromi Városi Hivatal jóvoltából. A megpályázott 2050 euróból 30 db egyenruha elkészítése volt tervben. A kapott, 1000 eurós támogatásnak köszönhetően 10 db új egyenruhát sikerült varratni az új kórustagoknak, valamint logó felvarrást, illetve további javításokat, díszítéseket végeztettünk a már meglévő egyenruhákon. […]
2020. december 7.

SJE Cantus Iuventus

A SJE Cantus Iuventus kórusa anyagi támogatásban részesült a Nyitra Megyei Önkormányzat jóvoltából, amely támogatás a 2020-ban tervezett Kodály Napokra való felkészüléshez járult hozzá. A SJE Cantus Iuventus kórusa a 2013/2014-es tanévben kezdte meg munkáját. Működésének első évében jelentkezett a XVI. Kodály Napok c. országos versenyre, melyet a szervezők három […]
2018. február 13.

Selye János-emléknap

Névadója, Selye János munkássága előtt tisztelegve, 2018. január 26-án, születésének 111. évfordulóján előadássorozattal egybekötött emléknapot szervezett egyetemünk, amely rendezvényt a PRO SELYE UNIVERZITAS n.o. is támogatta. A rendezvényen az egyetem rektora, Juhász György köszöntötte a megjelenteket és a vendégelőadókat. Szabó Sándor, az Irvine-i Kaliforniai Egyetem orvosprofesszora, Selye János egykori doktorandusz […]
2018. február 13.

Kiadványok és Konferenciák támogatása 2017

Az Emberi Erőforrások Minisztériumától (Magyarország) kapott támogatásból 2016 júniusa és 2017 júniusa közötti időszakban 18 kiadvány tördelését és 16 kiadvány nyomdai, vagy elektronikus adathordozós megjelenését tudtuk finanszírozni. Ezek közül valamennyi az egyetem számára akkreditációnál fontos, tanítási és tanulási körülmények javítását célzó kiadvány elkészülését (tördelését és/vagy kiadását) tette lehetővé, amely szintén […]
2018. február 13.

A kétnyelvűsítés elkötelezett hívei vagyunk

A Selye János Egyetem szlovákiai magyar felsőoktatási intézményként a szlovák jogrendnek kell, hogy megfeleljen. Ennek velejárója a szlovák államnyelv használata, szlovák formanyomtatványok, szerződések, előírások létrehozása. Az egyetem, illetve a PRO SELYE UNIVERZITAS n.o. elkötelezett a kétnyelvűsítés kapcsán, viszont eddig nem volt sem anyagi, sem humán erőforrás arra, hogy következetesen elkezdje […]
 
 

info@proselye.org

Dunajské nábrežie 12,
      P.O. BOX 54,
      94505, Komárno,
      Slovenská republika