Tisztelt Partnerünk!

Az 595/2003 számú adótörvény értelmében Önök is élhetnek azon jogukkal, hogy éves befizetett személyi jövedelemadójuk 2 %-át vagy 3 %-át felajánlják. Kérjük Önöket, hogy támogassák a PRO SELYE UNIVERZITAS n.o. közhasznú szervezet működését és tudassák ismerőseikkel is a felvázolt lehetőséget! A PRO SELYE UNIVERZITAS n.o. (továbbiakban PSU) a Selye János Egyetem mellett működő közhasznú szervezet. Azért lett létrehozva, hogy segítse a Selye János Egyetemet (amely az egyetlen szlovákiai kisebbségi egyetem), annak működését és céljait. Szervezetünk az eddigi támogatásoknak köszönhetően finanszírozta már tudományos és szakmai konferenciák, tanulmányutak, tankönyvek, tudományos és szakmai publikációk, kiadványok és egyéb szakmai rendezvények megvalósulását. Minden projektünk a felvidéki magyar értelmiség és a Selye János Egyetem fejlődését szolgálta.

A személyi jövedelemadó 2 % vagy 3 % átutalásának módja:

Az önállóan adózó fizikai személyek - alkalmazottak vagy vállalkozók valamint a jogi személyek az állandó lakhely szerint illetékes adóhivatalban adják le adóbevallásukat legkésőbb 2018. március 31-ig. Ebben az esetben közvetlenül az adóbevallási nyomtatványban a megfelelő rész kitöltésével nevezhetik meg azt a szervezetet, amelynek adójuk 2 %-át vagy 3 %-át szeretnék felajánlani.

Az alkalmazásban lévő fizikai személyek, akiknek éves adóelszámolását munkáltatójuk végzi, 2018. február 15-ig kérvényezhetik az adóelszámolás elkészítését. Az ehhez szükséges kérvény (Žiadosť o vykonanie výpočtu dane) VI. részének kitöltésével kérhetik munkáltatójukat a befizetett adóról szóló igazolás kiállítására (Potvrdenie o zaplatení dane). Az igazolás alapján kitöltik a 2 % vagy 3 % felajánlásáról szóló nyilatkozatot (Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane). A nyilatkozatot a munkáltató által kiállított igazolással együtt legkésőbb 2018. április 30-ig kell eljuttatni a lakhely szerint illetékes adóhivatalba.

A felajánlott adó összege fizikai személy esetében minimum 3,00 €, jogi személy esetében minimum 8,00 €.
A PSU adatai:

IČO/SID: 50057391
Právna forma: n.o.
Obchodné meno (názov): PRO SELYE UNIVERZITAS n.o.
Sídlo - Ulica: Dunajské nábrežie
Číslo: 12
PSČ: 945 01
Obec: Komárno

Köszönjük, hogy támogatásával Ön is hozzájárul a PSU közhaznú szervezet működéséhez!

PhDr. Czibula Ádám
A PSU igazgatója

Letölthető dokumentum: