Tisztelt Partnerünk!

Az 595/2003 számú adótörvény értelmében Önök is élhetnek azon jogukkal, hogy éves befizetett személyi jövedelemadójuk 2 %-át vagy 3 %-át felajánlják. Kérjük Önöket, hogy támogassák a PRO SELYE UNIVERZITAS n.o. közhasznú szervezet működését és tudassák ismerőseikkel is a felvázolt lehetőséget! A PRO SELYE UNIVERZITAS n.o. (továbbiakban PSU) a Selye János Egyetem mellett működő közhasznú szervezet. Azért lett létrehozva, hogy segítse a Selye János Egyetemet (amely az egyetlen szlovákiai kisebbségi egyetem), annak működését és céljait. Szervezetünk az eddigi támogatásoknak köszönhetően finanszírozta már tudományos és szakmai konferenciák, tanulmányutak, tankönyvek, tudományos és szakmai publikációk, kiadványok és egyéb szakmai rendezvények megvalósulását. Minden projektünk a felvidéki magyar értelmiség és a Selye János Egyetem fejlődését szolgálta.

A személyi jövedelemadó 2 % vagy 3 % átutalásának módja:

Az önállóan adózó természetes személyek - munkavállalók ill. vállalkozók - az állandó lakhelyük szerint illetékes adóhivatalban adják le adóbevallásukat legkésőbb 2023. április 1-ig. Ebben az esetben közvetlenül az adóbevallási nyomtatványon a megfelelő rész kitöltésével nevezhetik meg azt a szervezetet, amelynek adójuk 2 %-át vagy 3 %-át szeretnék felajánlani.

A munkavállaló természetes személyek, akiknek éves adóelszámolását munkáltatójuk végzi, 2023. február 15-ig kérelmezhetik az adóelszámolás elkészítését. Az ehhez szükséges kérelem (Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania) VII. részének kitöltésével kérhetik munkáltatójukat a befizetett adóról szóló igazolás kiállítására (Potvrdenie o zaplatení dane). A későbbiekben ez alapján az igazolás alapján töltik ki a 2 % vagy 3 % felajánlásáról szóló nyilatkozatot (Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby). A nyilatkozatot a munkáltató által kiállított igazolással együtt legkésőbb 2023. április 30-ig kell eljuttatni a lakóhely szerint illetékes adóhivatalba.

A felajánlott adó összege természetes személy esetében minimum 3,00 €.

A PSU adatai:

IČO/SID: 50057391
Právna forma: n.o.
Obchodné meno (názov): PRO SELYE UNIVERZITAS n.o.
Sídlo - Ulica: Dunajské nábrežie
Číslo: 12
PSČ: 945 01
Obec: Komárno

Köszönjük, hogy támogatásával Ön is hozzájárul a PSU közhaznú szervezet működéséhez!

PhDr. Czibula Ádám PhD.
A PSU igazgatója