A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) a korábbi Szent István Egyetem (SZIE) és egyéb mezőgazdasági kutatóközpontok összevonásával jött létre 2021 januárjában, ezzel pedig Magyarország legmeghatározóbb agrár-felsőoktatási intézményévé vált, mely magyar és idegen nyelven egyaránt magas színvonalon képez szakembereket. Az egykori Kertészettudományi Kar a magyar agrárfelsőoktatás egyik legrégebbi intézménye. Dr. Entz Ferenc orvos 1853-ban alapította jogelődjét, ami az elmúlt majd 170 év alatt az anyaországi kertészeti tudomány szellemi központjává fejlődött. Színvonalas oktatásunkat a MATE munkatársai által folytatott kimagasló kutatási és innovációs tevékenység is garantálja.

A képzéssel kapcsolatos főbb tudnivalók:

Mi a képzés célja?
A kertészeti képzésre az egész Kárpát-medencében szükség van, a felaprózódott kis földbirtokokon a hagyományos gazdálkodás nem teszi lehetővé az ott élő emberek megélhetését, helyben maradását, csak az intenzív kertészeti termesztés, korszerű termesztési technológiák megismerése és azok céltudatos alkalmazása változtathat a helyzeten. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik lakóhelyükön maradva önálló farmgazdaság létrehozására, a kertészeti termelés, feldolgozás és értékesítés szervezésére, irányítására képesek. A képzést a budapesti Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) biztosítja, melynek helyi partnerei a Pro Selye Univerzitas nonprofit szervezet, a Selye János Egyetem és a Karvai Szakközépiskola.

Hol zajlik a képzés?
Főként Révkomáromban, a Danubius multifunkciós központban és a Selye János Egyetem szaktantermeiben. Félévenként 1-2 alkalommal gyakorlati órákra kerül sor a Karvai Szakközépiskolában, ill. egy alkalommal egész napos tanulmányútra Magyarországon (az utazási költségeket a tanulmányútra a MATE biztosítja).

Milyen gyakran vannak órák?
Minden esetben a szemeszter szorgalmi időszakában (évente 2x14 hét) zajlik az oktatás, péntek délutánonként (15.00-tól) és szombatonként (8.30-tól). Az órarend minden alkalommal a szemeszter első hetében alakul ki, ekkor tudják meg a hallgatók, hogy mely napokon lesz oktatás, ill. szünet.

Hol lehet vizsgázni?
Szintén Komáromban, vizsgaidőszakon belül (évente 2x5 hét), szintén a fent említett pénteki és szombati időpontokban.

Van szálláslehetőség távolabbról érkezőknek?
Amennyiben péntek és szombat van előadás/vizsga, úgy a hallgatók kedvezményes áron juthatnak szálláslehetőséghez a helyszínen, a Danubius központban.

Hogyan érinti a koronavírus járvány a képzést?
Amikor az oktatók határátlépése korlátozott vagy a szlovákiai járványügyi intézkedések tiltják a jelenléti oktatást, akkor az oktatás és vizsgáztatás teljes mértékben online felületen zajlik. Bízunk benne, hogy 2021 őszén már újra jelenléti formában tudjuk folytatni a képzéseket.

Mennyit kell fizetni a képzésért?
A képzés 7 féléven át államilag finanszírozott. Gyakorlatban ez annyit jelent, hogy az első két szemeszter minden esetben ingyenes, a második év kezdetétől pedig mindig az előző év átlaga alapján számítva 3,00-nél jobb átlag mellett marad ingyenes.

Ha otthagyom az egyetemet, kell fizetnem?
Amennyiben az első félévben vagy közvetlenül azt követően szakítja meg tanulmányait, semmilyen költségtérítés nem terheli. Gyakorlatban ez annyit jelent, hogy mindenféle anyagi kockázat nélkül meg lehet próbálkozni a képzéssel, nem kell pénzügyi következményektől tartani.

Hová fordulhatok, ha valamilyen problémám adódik a képzés során?
Tantárgyi problémákkal a tantárgy oktatójával (online vagy személyesen), egyéb adminisztrációs gondokkal pedig a kihelyezett képzési központ oktatásszervezőjével lehet konzultálni.

A jelentkezéssel kapcsolatos főbb tudnivalók:

A jelentkezéshez szükséges okiratok:
- középiskolai év végi bizonyítványok fénymásolata
- érettségi bizonyítvány fénymásolata
- személyi igazolvány fénymásolata
- nyelvvizsga vagy más felsőfokú képzésben szerzett oklevelek fénymásolata.


FIGYELEM! Amennyiben a jelentkező (Cseh-)Szlovákiában érettségi vizsgát tett szlovák nyelvből, úgy mentesül a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga (FFSZV) kötelezettsége alól.

Az évfolyamba felvető hallgatók száma: 15-45 fő.

Amennyiben a kért dokumentumok magyar nyelvűek (is), elég egyszerű fénymásolat, hitelesítés nem szükséges. A bizonyítványokat a beiratkozásnál lesz szükséges eredetiben is felmutatni.
Amennyiben a kért bizonyítványok kizárólag szlovák nyelvűek, úgy szükséges róluk a jelentkezéshez hitelesített fordítást készíttetni.

A jelentkezés módja:
A 2021. évi felvételi eljárástól az Egyetem (MATE) a székhelyen kívüli, határon túli képzésekre vonatkozóan elektronikus jelentkezési felületet alkalmaz.

Az alapképzések elektronikus jelentkezési felülete:
https://uni-mate.hu/hu/jelentkezesi-lap-mate-szekhelyen-kivuli-hataron-tuli-kihelyezett-kepzeseihez-alapkepzesre

FIGYELEM! Amennyiben a jelentkező (Cseh-)Szlovákiában érettségi vizsgát tett szlovák nyelvből, úgy mentesül a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga (FFSZV) kötelezettsége alól.

A jelentkezést a jelentkezőknek a megfelelő képzésszintre vonatkozó jelentkezési lap kitöltésével és a szükséges mellékletek csatolásával kell benyújtania. A jelentkezés benyújtását követően a jelentkező kap egy automatikus e-mail üzenetet a jelentkezéskor megadott e-mail címére, a levélben PDF formátumban szerepel a jelentkezési lapja, melyet kinyomtatva és aláírva 1 példányban be kell nyújtania a képzési hely szerinti konzultációs központban. A kinyomtatott és aláírt jelentkezési laphoz a webes felületre feltöltött csatolt dokumentumok másolati példányait nem kell csatolni! A konzultációs központ a papír alapú jelentkezési lapokat összegyűjti és a jelentkezési határidőt követően 5 napon belül megküldi a képzés szerinti campusra.

Konzultációs központunk postacíme:
Pro Selye Univerzitas n.o. (Szlovákia, 945 05 Komárno, Dunajské nábrežie 12., P.O. BOX 54)

A jelentkezési lap papír alapon történő leadásának szükségessége a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdésén alapul, mely rendelkezés szerint a székhelyen kívüli, határon túli képzések vonatkozásában a jelentkezést be lehet nyújtani papíralapú nyomtatványon, ugyanakkor az elektronikus úton történő benyújtásról nem rendelkezik a jogszabály, ezért kérjük, az elektronikus úton kitöltött jelentkezési lapot kinyomtatva és aláírva is benyújtani.

Adatvédelmi okokból személyi igazolvány/útlevél és társai másolatot nem kérhetünk a jelentkezőktől, ezért kiemelten fontos, hogy a jelentkezők a jelentkezési lap személyes adatokra vonatkozó részét a hivatalos irataik alapján töltsék ki (pl. a nevük a szerint kerüljön leírásra latin betűkkel, ahogy az irataikon szerepel). Ugyanarról az e-mail címről jelentkezést csak egy alkalommal lehet benyújtani. Természetesen a konzultációs központok munkatársai segédkezhetnek a jelentkezőknek a jelentkezési lap kitöltésében, az adatpontosságot várhatóan nagyban növelni fogja, ha segítséget tudnak nyújtani a kitöltésben.

A MATE külhoni képzésekre vonatkozó általános felvételi tájékoztatója elérhető az alábbi linken: https://proselye.org/wp-content/uploads/2021/07/felveteli_tajekoztato_MATE_kulhoni_kepzesek_2021.pdf

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 20.

Bármilyen további információra lenne szüksége, akár a képzésről, akár a jelentkezésről, keresse bátran oktatásszervezőnket:

Mgr. Bese László
bese@proselye.org
A jelentkezések határideje: 2021. augusztus 19.

A jelentkezés módja: Online felületen keresztül. A MATE által készített jelentkezési oldal (ahová majd a csatolmányokat is feltölthetik) hozzávetőleg július végétől lesz elérhető. Bővebb információ hamarosan!
MERRE TOVÁBB A BSc (ALAPKÉPZÉS) UTÁN?
- továbbtanulás hazai és külföldi mesterképzéseken,
- mesteroklevél megszerzése után felvételt nyerhet doktori (PhD) képzésre,
- BSc oklevél után szakfordítói diploma is szerezhető,
- speciális ismeretek szerzése szakirányú továbbképzési szakjainkon

A KARON MEGPÁLYÁZHATÓ MESTERKÉPZÉSEK:
- Kertészmérnök (MSc) (magyar és angol nyelven)
- Mezőgazdasági biotechnológus (MSc) (angol nyelven)
- Növényorvos (MSc)
- Ökológiai gazdálkodási mérnök (MSc)