A 2023 szeptemberében induló következő évfolyam jelentkezési oldala még előkészítés alatt áll, várhatóan májusban lesz elérhető. Bővebb információkért keressék bátran oktatászervezőnket az alább megadott elérhetőségeken!

Mgr. Bese László, PhD.
E-mail: bese@proselye.org
Tel.: 0919 382 333
A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) a korábbi Szent István Egyetem (SZIE) és egyéb mezőgazdasági kutatóközpontok összevonásával jött létre 2021 januárjában, ezzel pedig Magyarország legmeghatározóbb agrár-felsőoktatási intézményévé vált, mely magyar és idegen nyelven egyaránt magas színvonalon képez szakembereket. Az egykori Kertészettudományi Kar a magyar agrárfelsőoktatás egyik legrégebbi intézménye. Dr. Entz Ferenc orvos 1853-ban alapította jogelődjét, ami az elmúlt majd 170 év alatt az anyaországi kertészeti tudomány szellemi központjává fejlődött. Színvonalas oktatásunkat a MATE munkatársai által folytatott kimagasló kutatási és innovációs tevékenység is garantálja.

1. A képzéssel kapcsolatos főbb tudnivalók:

Mi a képzés célja?
A kertészeti képzésre az egész Kárpát-medencében szükség van, a felaprózódott kis földbirtokokon a hagyományos gazdálkodás nem teszi lehetővé az ott élő emberek megélhetését, helyben maradását, csak az intenzív kertészeti termesztés, korszerű termesztési technológiák megismerése és azok céltudatos alkalmazása változtathat a helyzeten. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik lakóhelyükön maradva önálló farmgazdaság létrehozására, a kertészeti termelés, feldolgozás és értékesítés szervezésére, irányítására képesek. A képzést a budapesti Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) biztosítja, melynek helyi partnerei a Pro Selye Univerzitas nonprofit szervezet, a Selye János Egyetem és a Karvai Szakközépiskola.

Hol zajlik a képzés?
Főként Révkomáromban, a Danubius multifunkciós központban és a Selye János Egyetem szaktantermeiben. Félévenként 1-2 alkalommal gyakorlati órákra kerül sor a Karvai Szakközépiskolában, ill. egy alkalommal egész napos tanulmányútra Magyarországon (az utazási költségeket a tanulmányútra a MATE biztosítja).

Milyen gyakran vannak órák?
Minden esetben a szemeszter szorgalmi időszakában (évente 2x14 hét) zajlik az oktatás, péntek délutánonként (15.00-tól) és szombatonként (8.30-tól). Az órarend minden alkalommal a szemeszter első hetében alakul ki, ekkor tudják meg a hallgatók, hogy mely napokon lesz oktatás, ill. szünet.

Hol lehet vizsgázni?
Szintén Komáromban, vizsgaidőszakon belül (évente 2x5 hét), szintén a fent említett pénteki és szombati időpontokban.

Van szálláslehetőség távolabbról érkezőknek?
Amennyiben péntek és szombat van előadás/vizsga, úgy a hallgatók kedvezményes áron juthatnak szálláslehetőséghez a helyszínen, a Danubius központban.

Mennyit kell fizetni a képzésért?
A képzés 7 féléven át államilag finanszírozott. Gyakorlatban ez annyit jelent, hogy az első két szemeszter minden esetben ingyenes, a második év kezdetétől pedig mindig az előző év átlaga alapján számítva 3,00-nél jobb átlag mellett marad ingyenes.

Ha otthagyom az egyetemet, kell fizetnem?
Amennyiben az első félévben vagy közvetlenül azt követően szakítja meg tanulmányait, semmilyen költségtérítés nem terheli. Gyakorlatban ez annyit jelent, hogy mindenféle anyagi kockázat nélkül meg lehet próbálkozni a képzéssel, nem kell pénzügyi következményektől tartani.

Hová fordulhatok, ha valamilyen problémám adódik a képzés során?
Tantárgyi problémákkal a tantárgy oktatójával (online vagy személyesen), egyéb adminisztrációs gondokkal pedig a kihelyezett képzési központ oktatásszervezőjével lehet konzultálni.

2. A jelentkezéssel kapcsolatos főbb tudnivalók:

Az elmúlt években kialakult gyakorlatnak megfelelően az Kulturális és Innovációs Minisztérium (HU) a 2022. évben is támogatni kívánja a magyarországi felsőoktatási intézmények Kárpát-medencében működő székhelyen kívüli (kihelyezett) képzéseit, tekintettel arra, hogy e képzések hiánypótló szerepet töltenek be a külhoni magyar értelmiség utánpótlásának biztosításában. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (továbbiakban Egyetem) ennek szellemében idén is meghirdeti a levelező munkarendű kertészmérnöki alapképzési szakot, Komárom (SK) székhellyel. A képzés helyi partnere a Pro Selye Univerzitas (PSU) nonprofit szervezet. Az összes külhoni székhelyen kívüli képzés 2022. júliusi meghirdetése az alábbi linken érhető el: https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_22A/hataron_tuli_kihelyezett_kepzesek_22A.pdf

3. Jelentkezés módja

Az Egyetem a székhelyen kívüli, határon túli képzésekre vonatkozóan elektronikus jelentkezési felületet alkalmaz.
Az alapképzések elektronikus jelentkezési felülete elérhető ITT
A mesterképzések elektronikus jelentkezési felülete elérhető ITT

Adatkezelési tájékoztató

A jelentkezést a jelentkezőknek a megfelelő képzésszintre vonatkozó jelentkezési lap kitöltésével és a szükséges mellékletek csatolásával kell benyújtania. A jelentkezés leadásához a jelentkezési lap kitöltését követően mindenképpen meg kell nyomni az „Elküldés” gombot. A jelentkezési felület jelzi, ha a jelentkező valamely kötelezően kitöltendő mezőt nem töltött ki vagy kötelezően feltöltendő dokumentumot nem csatolt.
A jelentkezés benyújtását követően a jelentkező kap egy automatikus e-mail üzenetet a jelentkezéskor megadott e-mail címére.

Adatvédelmi okokból személyi igazolvány/útlevél másolatot vagy bármilyen más személyazonosságot igazoló iratot nem kérhetünk a jelentkezőktől, ezért kiemelten fontos, hogy a jelentkezők a jelentkezési lap személyes adatokra vonatkozó részét a hivatalos irataik alapján töltsék ki (pl. a nevük a szerint kerüljön leírásra latin betűkkel, ahogy az irataikon szerepel).

Szükség esetén a konzultációs központok munkatársai segítséget nyújtanak a jelentkezési lap kitöltésében. A komáromi képzési központ elérhetőségei a következők:

Pro Selye Univerzitas n.o.
Dunajské nábrežie 12., P.O. BOX 54.
945 05 Komárno
e-mail: bese@proselye.org
tel.: 0919 382 333


4. Felsőoktatási felvételi szakmai vizsga

Székhelyen kívüli alapképzésre az a jelentkező vehető fel, aki legalább egy emelt szintű érettségi vizsgát tett vagy felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel rendelkezik. Az emelt szintű érettségi fenti követelménye a százalékos eredménytől függetlenül teljesíthető: - érettségi bizonyítványban vagy tanúsítványban szereplő emelt szintű érettségi vizsgatárggyal, - felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával (FFSZV), - bevizsgálási eljárás során emelt szintűként elismert külföldi érettségi vizsgatárggyal, - oklevéllel (a felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben, mesterképzésben vagy régi főiskolai vagy egyetemi képzésben szerzett oklevél minősítése alapján is történhet pontszámítás, ebben az esetben nem szükséges az emelt szintű érettségi vagy FFSZV vizsga). A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. Rendelet 23. §-a új (5) bekezdése alapján a székhelyen kívüli képzések felvételi eljárásban emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsgának minősül a felsőoktatási képesítéseknek az európai régióban történő elismeréséről szóló, 1997. április 11-én, Lisszabonban aláírt Egyezményt magára nézve kötelezőnek elismerő állam (így Románia, Szerbia, Szlovákia és Ukrajna is) joga szerint kiállított, külföldi oktatási intézmény elvégzését tanúsító és az adott országban felsőoktatási intézménybe történő jelentkezésre jogosító bizonyítványban szereplő, az adott állam hivatalos nyelvéből vagy a hivatalos nyelvéből és irodalmából letett érettségi vizsga.


A fentiek szellemében az a szlovákiai jelentkező, aki érettségit tett szlovák nyelv és irodalomból, mentesül az FFSZV kötelezettsége alól. Kérjük, hogy a jelentkezési oldalon ez esetben azt írja be, hogy nem jelentkezik FFSZV-re.

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem az érintett külhoni jelentkezők részére az alábbiakban feltüntetett tantárgyakból szervez felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát. Az alábbiak közül egy vizsga megjelölése szükséges abban az esetben, amennyiben a jelentkező tekintetében fent hivatkozott, kivételi kört képező tényezők egyike sem áll fenn.

A Felsőoktatási felvételi szakmai vizsga (FFSZV) tantárgyai:

biológia
fizika
földrajz
kémia
matematika
informatika
élelmiszeripari ismeretek
mezőgazdasági ismeretek
angol nyelv
német nyelv
román nyelv
szerb nyelv
szlovák nyelv
ukrán nyelv

Az FFSZV-re való felkészüléshez az alábbi linken található, a korábbi évek emelt szintű érettségi feladatlapjait, valamint javítási-értékelési útmutatóit tartalmazó felületet ajánljuk: https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok

Az FFSZV vizsgára a jelentkezési lapon a jelentkezés benyújtásával egyidejűleg lehet jelentkezni.

Az FFSZV vizsgák helyszíne a komáromi képzési központ épülete lesz (Danubius).

5. Mesterképzések kreditelismerési eljárása

Mesterképzésre az a jelentkező vehető fel, aki felsőfokú (alapképzésben, mesterképzésben, vagy korábbi egyetemi vagy főiskolai képzésben szerzett) oklevéllel rendelkezik. A mesterképzésre történő felvételhez az adott mesterképzési szakhoz nem teljes kreditérték beszámítású szakokról történő jelentkezés esetén szükséges kreditelismerési eljárás lefolytatása. A kreditelismerési eljárást az Egyetemnél kell kezdeményezni. A kreditelismerési eljárásra az Egyetem elektronikus felületet működtet, amely a https://uni-mate.hu honlapon a Felvételi - Kreditelismerési eljárás menüpont alatt érhető el. A weboldalon megtalálhatók az egyes mesterképzések bemeneti szakjai is. Az Egyetem minden kreditelismerési kérelem benyújtására kötelezett székhelyen kívüli, határon túli jelentkező részére a jelentkezés során megadott e-mail címére értesítést küld a kérelem benyújtásának szükségességéről. A kreditelismerési eljárás díja: 5.000 Ft, melyet a hivatkozott weboldalon közzétett módon kell megfizetni.

6. Határidők, időpontok

A jelentkezési határidő egységesen: 2022. augusztus 19. (péntek)

FFSZV tervezett időpontja: 2022. augusztus 26. (péntek)

Bármilyen további információra lenne szüksége, akár a képzésről, akár a jelentkezésről, keresse bátran oktatásszervezőnket:

Mgr. Bese László
bese@proselye.org
A jelentkezések határideje: 2022. augusztus 19. (péntek)

A jelentkezés módja: Online felületen keresztül. A MATE által készített jelentkezési oldal (ahová majd a csatolmányokat is feltölthetik)
Nem talált választ? bese@proselye.org
MERRE TOVÁBB A BSc (ALAPKÉPZÉS) UTÁN?
- továbbtanulás hazai és külföldi mesterképzéseken,
- mesteroklevél megszerzése után felvételt nyerhet doktori (PhD) képzésre,
- BSc oklevél után szakfordítói diploma is szerezhető,
- speciális ismeretek szerzése szakirányú továbbképzési szakjainkon

A KARON MEGPÁLYÁZHATÓ MESTERKÉPZÉSEK:
- Kertészmérnök (MSc) (magyar és angol nyelven)
- Mezőgazdasági biotechnológus (MSc) (angol nyelven)
- Növényorvos (MSc)
- Ökológiai gazdálkodási mérnök (MSc)