A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) a korábbi Szent István Egyetem (SZIE) és egyéb mezőgazdasági kutatóközpontok összevonásával jött létre 2021 januárjában, ezzel pedig Magyarország legmeghatározóbb agrár-felsőoktatási intézményévé vált, mely magyar és idegen nyelven egyaránt magas színvonalon képez szakembereket. Az egykori Kertészettudományi Kar a magyar agrárfelsőoktatás egyik legrégebbi intézménye. Dr. Entz Ferenc orvos 1853-ban alapította jogelődjét, ami az elmúlt majd 170 év alatt az anyaországi kertészeti tudomány szellemi központjává fejlődött. Színvonalas oktatásunkat a MATE munkatársai által folytatott kimagasló kutatási és innovációs tevékenység is garantálja.

1. A képzéssel kapcsolatos általános ismertető

Mi a képzés célja?
A kertészeti képzésre az egész Kárpát-medencében szükség van, a felaprózódott kis földbirtokokon a hagyományos gazdálkodás nem teszi lehetővé az ott élő emberek megélhetését, helyben maradását, csak az intenzív kertészeti termesztés, korszerű termesztési technológiák megismerése és azok céltudatos alkalmazása változtathat a helyzeten. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik lakóhelyükön maradva önálló farmgazdaság létrehozására, a kertészeti termelés, feldolgozás és értékesítés szervezésére, irányítására képesek. A képzést a budapesti Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) biztosítja, melynek helyi partnerei a Pro Selye Univerzitas nonprofit szervezet, a Selye János Egyetem és a Karvai Szakközépiskola.

Hol zajlik a képzés?
Főként Révkomáromban, a Danubius multifunkciós központban és a Selye János Egyetem szaktantermeiben, ill. egyes előadások online formában. Félévenként 1-2 alkalommal gyakorlati órákra kerül sor a Karvai Szakközépiskolában, ill. egy alkalommal egész napos tanulmányútra Magyarországon.

Milyen gyakran vannak órák?
Minden esetben a szemeszter szorgalmi időszakában (évente 2x14 hét) zajlik az oktatás, rendszerint péntek délutánonként és szombatonként. Az órarend minden alkalommal a szemeszter első hetében alakul ki, ekkor tudják meg a hallgatók, hogy mely napokon lesz oktatás, ill. szünet. Fontos megjegyzés: a határon túli képzések felvételi eljárása, tekintettel a hiánypótlásokra, akár szeptember közepéig is elhúzódhat. Az ekkor beiratkozó elsőéves hallgatók féléve értelemszerűen ennyivel később kezdődik.

Hol lehet vizsgázni?
Szintén Komáromban, vizsgaidőszakon belül (évente 2x5 hét), szintén a fent említett pénteki és szombati időpontokban, ill. egyes tantárgyak esetében online formában.

Van szálláslehetőség távolabbról érkezőknek?
Amennyiben péntek és szombat van előadás/vizsga, úgy a hallgatók kedvezményes áron juthatnak szálláslehetőséghez a helyszínen, a Danubius központban.

Mennyit kell fizetni a képzésért?
A képzés 7 féléven át ingyenes, a magyar felsőoktatási finanszírozási szabályok szerint.

Megjegyzés: csak annak nem ingyenes a képzés, ki már „elhasználta” a magyar felsőoktatásban mind a 12 államilag finanszírozott félévét. Annak, aki Szlovákiában vagy más országban már szerzett diplomát, szintén ingyenes a képzés.

Hová fordulhatok, ha valamilyen problémám adódik a képzés során?
Tantárgyi problémákkal a tantárgy oktatójával (online vagy személyesen), egyéb adminisztrációs gondokkal pedig a kihelyezett képzési központ oktatásszervezőjével lehet konzultálni.

2. A jelentkezés módja – 2023/2024-es akadémiai év

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (továbbiakban Egyetem) az idei évben is meghirdeti a levelező munkarendű kertészmérnöki alapképzési szakot, Komárom (SK) székhellyel. A képzés helyi partnere a Pro Selye Univerzitas (PSU) nonprofit szervezet.

Az Egyetem a székhelyen kívüli, határon túli képzésekre vonatkozóan elektronikus jelentkezési felületet alkalmaz.
Az alapképzések elektronikus jelentkezési felülete elérhető ITT

Néhány praktikus tanács a jelentkezési felület kitöltéséhez:
-a választott képzésnél ügyeljen rá, hogy a következőt jelölje ki: Kertészmérnöki alapképzési szak, levelező munkarend (Komárno – Szlovákia);
-az „Amennyiben nem indul az általam első helyen megjelölt képzés, akkor az alábbi képzésre kérem a felvételemet” c. kérdésre nem kötelező válaszolni;
-finanszírozási forma: állami ösztöndíjas (ingyenes);
-név és elérhetőségek kitöltésénél fontos figyelni az esetleges elütésekre (főleg mail-cím és telefonszám esetében), mert az elsődleges kommunikáció elektronikus;
-„Felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára jelentkezem az alábbi tantárgy(ak)ból:” – itt nem kell kiválasztani semmit, a szlovákiai jelentkezőknek ez nem szükséges;
-a legfontosabb benyújtandó dokumentumok a középiskolai és érettségi bizonyítványok – ezeket a legpraktikusabb beszkennelve, 1-1 PDF fájlba csomagolva feltölteni;
-bármilyen, böngészővel kapcsolatos kompatibilitási probléma esetén ajánlott a jelentkezést újraindítani a legfrissebb (115-ös vagy újabb verziójú) Mozilla Firefox alatt.

A jelentkezést a jelentkezőknek a megfelelő képzésszintre vonatkozó jelentkezési lap kitöltésével és a szükséges mellékletek csatolásával kell benyújtania. A jelentkezés leadásához a jelentkezési lap kitöltését követően mindenképpen meg kell nyomni az „Elküldés” gombot. A jelentkezési felület jelzi, ha a jelentkező valamely kötelezően kitöltendő mezőt nem töltött ki vagy kötelezően feltöltendő dokumentumot nem csatolt.
A jelentkezés benyújtását követően a jelentkező kap egy automatikus e-mail üzenetet a jelentkezéskor megadott e-mail címére.

Adatvédelmi okokból személyi igazolvány/útlevél másolatot vagy bármilyen más személyazonosságot igazoló iratot nem kérhetünk a jelentkezőktől, ezért kiemelten fontos, hogy a jelentkezők a jelentkezési lap személyes adatokra vonatkozó részét a hivatalos irataik alapján töltsék ki (pl. a nevük a szerint kerüljön leírásra latin betűkkel, ahogy az irataikon szerepel).

Szükség esetén a konzultációs központok munkatársai segítséget nyújtanak a jelentkezési lap kitöltésében. A komáromi képzési központ elérhetőségei a következők:
Pro Selye Univerzitas n.o.
Dunajské nábrežie 12., P.O. BOX 54.
945 05 Komárno
A jelentkezési határidő egységesen: (hétfő) 2023. augusztus 21.

A felvételt nyert hallgatók kiértesítése, majd beiratkozása: előreláthatólag 2023. szeptember 18-tól.
A jelentkezés módja: Online felületen keresztül. A MATE által készített jelentkezési oldal
MERRE TOVÁBB A BSc (ALAPKÉPZÉS) UTÁN?
- továbbtanulás hazai és külföldi mesterképzéseken,
- mesteroklevél megszerzése után felvételt nyerhet doktori (PhD) képzésre,
- BSc oklevél után szakfordítói diploma is szerezhető,
- speciális ismeretek szerzése szakirányú továbbképzési szakjainkon

A KARON MEGPÁLYÁZHATÓ MESTERKÉPZÉSEK:
- Kertészmérnök (MSc) (magyar és angol nyelven)
- Mezőgazdasági biotechnológus (MSc) (angol nyelven)
- Növényorvos (MSc)
- Ökológiai gazdálkodási mérnök (MSc)
Kérdése van?
Képzési koordinátor:
Mgr. Bese László, PhD.
e-mail: bese@proselye.org
tel.: 00421 919 382 333