A Szent István Egyetem Kertészettudományi Karának rövid bemutatkozás:
A Szent István Egyetem (SZIE) Magyarország legmeghatározóbb agrár-felsőoktatási intézménye, mely magyar és idegen nyelven egyaránt magas színvonalon képez szakembereket. A Kertészettudományi Kar a magyar agrárfelsőoktatás egyik legrégebbi intézménye. Dr. Entz Ferenc orvos 1853-ban alapította jogelődjét, ami az elmúlt bő 160 év alatt a hazai kertészeti tudomány szellemi központjává fejlődött. Színvonalas oktatásunkat a kar munkatársai által folytatott kimagasló kutatási és innovációs tevékenység is garantálja. A kar 2016. január 1-től tartozik a Szent István Egyetemhez.
A képzéssel kapcsolatos főbb tudnivalók:

Mi a képzés célja?
A kertészeti képzésre az egész Kárpát-medencében szükség van, a felaprózódott kis földbirtokokon a hagyományos gazdálkodás nem teszi lehetővé az ott élő emberek megélhetését, helyben maradását, csak az intenzív kertészeti termesztés, korszerű termesztési technológiák megismerése és azok céltudatos alkalmazása változtathat a helyzeten.
Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik lakóhelyükön maradva önálló farmgazdaság létrehozására, a kertészeti termelés, feldolgozás és értékesítés szervezésére, irányítására képesek.
A képzést a budapesti Szent István Egyetem (SZIE) Kertészettudományi Kara biztosítja, melynek helyi partnerei a Pro Selye Univerzitas nonprofit szervezet, a Selye János Egyetem és a Karvai Szakközépiskola.

Hol zajlik a képzés?
Főként Révkomáromban, a Danubius multifunkciós központban és a Selye János Egyetem szaktantermeiben. Félévenként 1-2 alkalommal gyakorlati órákra kerül sor a Karvai Szakközépiskolában, ill. egy alkalommal egész napos tanulmányútra Magyarországon (az utazási költségeket a tanulmányútra a SZIE biztosítja).

Milyen gyakran vannak órák?
Minden esetben a szemeszter szorgalmi időszakában (évente 2x14 hét) zajlik az oktatás, péntek délutánonként (15.00-tól) és szombatonként (8.30-tól). Az órarend minden alkalommal a szemeszter első hetében alakul ki, ekkor tudják meg a hallgatók, hogy mely napokon lesz oktatás, ill. szünet.

Hol lehet vizsgázni?
Szintén Komáromban, vizsgaidőszakon belül (évente 2x5 hét), szintén a fent említett pénteki és szombati időpontokban.

Van szálláslehetőség távolabbról érkezőknek?
Amennyiben péntek és szombat van előadás/vizsga, úgy a hallgatók kedvezményes áron juthatnak szálláslehetőséghez a helyszínen, a Danubius központban.

Mennyit kell fizetni a képzésért?
A képzés 7 féléven át államilag finanszírozott. Gyakorlatban ez annyit jelent, hogy az első két szemeszter minden esetben ingyenes, a második év kezdetétől pedig mindig az előző év átlaga alapján számítva 3,00-nél jobb átlag mellett marad ingyenes.

Ha otthagyom az egyetemet, kell fizetnem?
Amennyiben az első félévben vagy közvetlenül azt követően szakítja meg tanulmányait, semmilyen költségtérítés nem terheli. Gyakorlatban ez annyit jelent, hogy mindenféle anyagi kockázat nélkül meg lehet próbálkozni a képzéssel, nem kell pénzügyi következményektől tartani.

Hová fordulhatok, ha valamilyen problémám adódik a képzés során?
Tantárgyi problémákkal a tantárgy oktatójával (online vagy személyesen), egyéb adminisztrációs gondokkal pedig a kihelyezett képzési központ oktatásszervezőjével lehet konzultálni.

A jelentkezéssel kapcsolatos főbb tudnivalók:

A jelentkezéshez szükséges okiratok:
- középiskolai év végi bizonyítványok fénymásolata
- érettségi bizonyítvány fénymásolata
- személyi igazolvány fénymásolata
- kitöltött és aláírt jelentkezési lap (formanyomtatvány itt letölthető)
- nyelvvizsga vagy más felsőfokú képzésben szerzett oklevelek fénymásolata.
Amennyiben a kért dokumentumok magyar nyelvűek (is), elég egyszerű fénymásolat, hitelesítés nem szükséges. A bizonyítványokat a beiratkozásnál lesz szükséges eredetiben is felmutatni.
Amennyiben a kért bizonyítványok kizárólag szlovák nyelvűek, úgy szükséges róluk a jelentkezéshez hitelesített fordítást készíttetni.

A jelentkezés módja:
A fentiek elkészítése után, lezárt borítékban kérnénk postán eljuttatni a jelentkezéseket képzési helyszínünkre, Komáromba:
Pro Selye Univerzitas n.o.
Dunajské nábrežie 12.
945 05 Komárno
P.O. BOX 54.

Jelentkezési határidő (a postáraadás napja számít): 2020. augusztus 17.

Bármilyen további információra lenne szüksége, akár a képzésről, akár a jelentkezésről, keresse bátran oktatásszervezőnket:
Mgr. Bese László
bese@proselye.org
A jelentkezések határideje: 2020. augusztus 17.
Kérjük a kitöltött jelentkezési lapot a következő címre küldjék:
PRO SELYE UNIVERZITAS n.o.
Dunajské nábrežie/Duna rakpart 12.
945 01 Komárno/Komárom
P.O. BOX 54.
MERRE TOVÁBB A BSc (ALAPKÉPZÉS) UTÁN?
- továbbtanulás hazai és külföldi mesterképzéseken,
- mesteroklevél megszerzése után felvételt nyerhet doktori (PhD) képzésre,
- BSc oklevél után szakfordítói diploma is szerezhető,
- speciális ismeretek szerzése szakirányú továbbképzési szakjainkon

A KARON MEGPÁLYÁZHATÓ MESTERKÉPZÉSEK:
- Kertészmérnök (MSc) (magyar és angol nyelven)
- Mezőgazdasági biotechnológus (MSc) (angol nyelven)
- Növényorvos (MSc)
- Ökológiai gazdálkodási mérnök (MSc)