Szervezetünk 2022 júniusában kérvényt adott be vissza nem térítendő támogatásra a SIEA (Slovenská inovačná a energetická agentúra) által kiírt OPKZP-PO4-SC411-2019-61 számú pályázatra. 2022 decemberében pozitív elbírálásra került a kérvényünk, s a Pro Selye Univerzitas n.o. közhasznú szervezet sikeresen elnyerte a vissza nem térítendő támogatást hőszivattyú telepítésére. 2023 jauárjában aláírásra került a szerződés a SIEA-val, júniusban pedig átadtuk a munkaterületet a kivitelezőnek, és megkezdik a munkákat.

A közbeszerzési eljárás eredménye a mellékletben tekinthető meg:

https://proselye.org/wp-content/uploads/2023/06/zaznam-1.pdf