Pomohli sme: Stála pamätná výstava Jánosa Selyeho

PRO SELYE UNIVERZITAS n.o. sa v roku 2017 participovala ako sponzorský partner na otvorení stálej pamätnej výstavy popularizujúcej činnosť Jánosa Selyeho. Nezisková organizácia realizovala túto činnosť spolu s Veľvyslanectvom Maďarska na Slovensku a s Univerzitou J. Selyeho. PRO SELYE UNIVERZITAS n.o. uhradila honorár troch prednášateľov, ktorí sa zúčastnili na otvorení výstavy, z ktorých jedným bol Dr. Sándor Szabó, bývalý doktorand Jánosa Selyeho maďarského pôvodu žijúci a pracujúci v Amerike, súčasný profesor medicíny. Druhým prednášajúcim bol Dr. László Kiss, lekársky historik, ktorý prezentoval výsledky najnovších výskumov o vzťahoch Jánosa Selyeho k Slovensku. Treťou prednášajúcou bola Dr. Daniela Ježová, profesorka medicíny, ktorá ďalej skúmajúc dedičstvo po Jánosovi Selyem, na otvorení výstavy prednášala o budúcnosti a aktualitách výskumu stresu.