Uctievajúc prácu svojho pomenovateľa, Jánosa Selyeho, dňa 26. januára 2018 pri príležitosti 111. výročia jeho narodenia usporiadala naša univerzita pamätný deň spojený s cyklom prednášok, ktorý podporila aj PRO SELYE UNIVERZITAS n.o.

Na podujatí pozdravil prítomných a pozvaných prednášateľov György Juhász, rektor univerzity. Veľký úspech mala prednáška Sándora Szabóa, profesora medicíny na kalifornskej univerzite Irvine, bývalého doktoranda Jánosa Selyeho. Prednášal o práci svetoznámeho chemika, endokrinológa, internistu a výskumného lekára a o ním objavenej teórii stresu, ktorá pre neho doniesla svetoznámosť. László Kiss, univerzitný docent, lekársky historik, skúmateľ života Jánosa Selyeho poskytol ďalšie údaje a znalosti o jeho hornozemských koreňoch a rokoch strávených v Komárne. Na podujatí sa zúčastnili okrem študentov univerzity aj študenti komárňanských stredných škôl. Účastníci pamätného dňa Jánosa Selyeho si mohli pozrieť aj výstavu Jánosa Selyeho otvorenú v januári roku 2017, ktorej stálym domovom je naše konferenčné centrum, a pri ktorej je naša organizácia tiež sponzorským partnerom.