Cantus Iuventus UJS

Dotácia na podporu kultúry v zmysle VZN NSK č. 2/2014


Názov projektu, na ktorý sa dotácia Nitrianskeho samosprávneho kraja poskytuje: Účasť ŽSZ Cantus Iuventus na celoštátnej súťaži

Zbor SJE Cantus Iuventus vznikol v akademickom roku 2013/2014. V prvom roku jeho fungovania zbor podal prihlásku na súťaž XVI. Kodályove dni. Súťaž je organizovaná v trojročných intervaloch pre maďarské dospelé spevácke zbory.

Zbor SJE Cantus Iuventus získala dotáciu na podporu kultúry od Nitrianskeho samosprávneho kraja, a projekt (Účasť ŽSZ Cantus Iuventus na celoštátnej súťaži) bol realizovaný s finančnou podporou NSK.

V roku 2020 bolo opäť zverejnené oznámenie o organizovaní súťaže XVIII. Kodályovych dní. Súťaž by bolo organizované pôvodne medzi 22. - 24. mája 2020. v Galante. Náš zbor podal opätovne prihlášku do súťaže. Z dôvodu pandemickej situácie bol prvý termín organizátormi zrušený, a 15. júla bolo zaslané oznámenie dirigentom, že nový, upravený termín súťaže bude zmenený na 20. - 22. novembra 2020. Kvôli pretrvávajúcej neistote a ďalšiemu sprísňovaniu bol termín súťaže už druhý krát upravený na 5. - 7. marca 2021.

Ďakujeme finančnú podporu od Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Orsovics Yvett

30.11.2020