Podpora publikácií a konferencií v roku 2017

Z dotácie poskytnutej Ministerstvom ľudských zdrojov (Maďarsko) sme v období medzi júnom 2016 a júnom 2017 mohli financovať zalamovanie 18 publikácií a vydanie 16 publikácií v tlačenej alebo elektronickej forme. Každá jedna z týchto publikácií bola vydaná preto, lebo prispieva k zlepšeniu podmienok pre výučbu a vzdelávanie a tým pádom taktiež prispieva k akreditácii a rozvoju univerzity. Z tejto dotácie bola zalamovaná aj ročenka univerzity, ktorá je pre univerzitu jednou z najvýznamnejších reprezentačných publikácií, pretože obsahuje všetky významné podujatia univerzity, jej výsledky, ktoré vie ukázať vonkajšiemu svetu v rukolapnej forme.