Podpora podujatí, konferencií medzinárodného významu

Umožnili sme usporiadanie viacerých odborných a kultúrnych podujatí, konferencií, študijných súťaží, študijných ciest, ktoré prispievajú k odbornej a spoločenskej prijateľnosti univerzity a jej akreditačnej stabilite a rozvoju. Pomohli sme aj pri usporiadaní medzinárodne významných fór, ktoré Univerzitu J. Selyeho pozitívne zobrazovali tak v domácej ako aj v maďarskej tlači. Takými podujatiami boli okrem iných aj napríklad Selye Stress on School (Letná škola Selyeho o strese), ŠVOČ pre študentov maďarskej národnosti žijúcich na Slovensku, Workshop Karpatskej kotliny, ako aj Komárňanské univerzitné dni.