A Szent István Egyetem Kertészettudományi Karának rövid bemutatkozás:
A Szent István Egyetem (SZIE) Magyarország legmeghatározóbb agrár-felsőoktatási intézménye, mely magyar és idegen nyelven egyaránt magas színvonalon képez szakembereket. A Kertészettudományi Kar a magyar agrárfelsőoktatás egyik legrégebbi intézménye. Dr. Entz Ferenc orvos 1853-ban alapította jogelődjét, ami az elmúlt bő 160 év alatt a hazai kertészeti tudomány szellemi központjává fejlődött. Színvonalas oktatásunkat a kar munkatársai által folytatott kimagasló kutatási és innovációs tevékenység is garantálja. A SZIE Kertészettudományi Kara 2018 szeptemberében indította el kihelyezett kertészmérnöki képzését Komáromban, s az előző évi nagy érdeklődésre való tekintettel 2019-ben is felvételt hirdet erre a képzési formára.
A jelentkezések határideje: 2019. augusztus 16.
Kérjük a kitöltött jelentkezési lapot a következő címre küldjék:
PRO SELYE UNIVERZITAS n.o.
Dunajské nábrežie/Duna rakpart 12.
945 05 Komárno/Komárom
P.O. BOX 54.
KINEK AJÁNLJUK A KERTÉSZMÉRNÖK (BSc) SZAKOT?
Aki
- nemzetközileg elismert egyetem nagy múltú karán kíván diplomát szerezni,
- ismerni szeretné a dísznövényeket és azok termesztését,
- hogy környezetünk szebb és élvezhetőbb legyen,
- tudni kívánja, hogy az egészséget megőrző gyümölcsökből, hogyan lehet friss és feldolgozásra alkalmas piacos termést szüretelni,
- növényházban vagy szabadföldön világszínvonalon kíván zöldség- vagy gombatermesztéssel foglalkozni,
- tudni szeretné, hogy milyen szőlőből lehet kiváló minőségű bort készíteni,
- komolyan érdeklődik a gyógyászatban, az iparban és a háztartásban alkalmazható gyógy-, aroma- és fűszernövények iránt.

A KÉPZÉS CÉLJA
Olyan agrárértelmiségi szakember képzése, aki
- jó áttekintéssel rendelkezik a magyar és európai mező- és élelmiszergazdaságról,
- szaktudása széles természet- és társadalomtudományi alapokon nyugszik,
- képes üzemi méretű termelési folyamatok irányítására és szervezésére, önálló kertészeti vállalkozás vezetésére,
- képes a kertészet szakigazgatási alapfeladatainak ellátására, valamint szaktanácsadói feladatok elvégzésére,
- ismeri a gyakorlat legújabb eredményeit és azokat szakterületén képes használni és kamatoztatni,
- tudása alapján alkalmassá válik mesterképzésben való részvételre,
- nyelvismereténél fogva képes nemzetközi szakmai kapcsolatokat kialakítani,
- képes saját ismereteinek önálló és folyamatos fejlesztésére.

A KÉPZÉS SAJÁTOSSÁGAI
- határon túli levelező képzés (komáromi képzési helyszínen),
- állami ösztöndíjas (tandíjmentes) – bővebb tájékoztatás a beiratkozás alkalmával

MILYEN SZAKMAI MODULOKON KÉSZÍTHETŐ SZAKDOLGOZAT?
- Dísznövénytermesztés
- Gyógynövénytermesztés
- Gyümölcstermesztés
- Szőlészet
- Zöldségtermesztés

GYAKORLATI KÉPZÉS
- tanulmányi szemlék a legjobb referenciákkal rendelkező helyi határon túli és magyarországi termelőüzemekben,
- csoportos gyakorlatok a különböző munkafolyamatok megismeréséhez,
- speciális gyakorlati fogások elsajátítása kiscsoportos foglalkozásokon,
- szakmai gyakorlat akkreditált gyakorlati helyeken

A GYAKORLATI KÉPZÉS HELYSZÍNEI
- Soroksári Botanikus Kert,
- Budai Arborétum,
- Kísérleti Üzem és Tangazdaság (Soroksár),
- Arborétumok és termelőüzemek szerte Magyarország területén,
- Kiemelt jelentőségű helyi, határon túli kertészeti termelő üzemek és vállalkozások.

A KÉPZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK
- több mint 300 ezer kötetes, korszerű agrár-felsőoktatási szakkönyvtár az anyaintézményben,
- az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó e-learning felület,
- korszerű informatikai háttér,
- jegyzet- és tankönyvbolt az anyaintézményben

MIRE JÓ A KERTÉSZMÉRNÖK DIPLOMA?
- Egyéni és családi gazdaságok létrehozására és irányítására,
- Vezetői és középvezetői beosztás betöltésére:
- szakigazgatási szervezeteknél
- mezőgazdasági, kertészeti nagyüzemekben
- szakmai testületeknél, szaktanácsadó hálózatokban

A jelentkezések határideje: 2019. augusztus 16.
Kérjük a kitöltött jelentkezési lapot a következő címre küldjék:
PRO SELYE UNIVERZITAS n.o.
Dunajské nábrežie/Duna rakpart 12.
945 05 Komárno/Komárom
P.O. BOX 54.
MERRE TOVÁBB A BSc (ALAPKÉPZÉS) UTÁN?
- továbbtanulás hazai és külföldi mesterképzéseken,
- mesteroklevél megszerzése után felvételt nyerhet doktori (PhD) képzésre,
- BSc oklevél után szakfordítói diploma is szerezhető,
- speciális ismeretek szerzése szakirányú továbbképzési szakjainkon

A KARON MEGPÁLYÁZHATÓ MESTERKÉPZÉSEK:
- Kertészmérnök (MSc) (magyar és angol nyelven)
- Mezőgazdasági biotechnológus (MSc) (angol nyelven)
- Növényorvos (MSc)
- Ökológiai gazdálkodási mérnök (MSc)
Bővebb információ:

Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar
1118 Budapest, Villányi út 29-43.
E-mail: simon.gergely@kertk.szie.hu
Telefon: +361/305-7353
Mobil: +3620/255-4786
Honlap: http://kertk.szie.hu

PRO SELYE UNIVERZITAS n.o.
Dunajské nábrežie/Duna rakpart 12.
945 05 Komárno/Komárom
P.O. BOX 54.
E-mail: info@proselye.org
Telefon: +421 919382333
Honlap: https://proselye.org/jelentkezes/