Kitöltési útmutató

1. Hová kell postáznom a jelentkezést?

Kérjük a kitöltött jelentkezési lapot a következő címre küldjék:
PRO SELYE UNIVERZITAS n.o.
Dunajské nábrežie/Duna rakpart 12.
945 05 Komárno/Komárom
P.O. BOX 54.

2. Milyen adatokat adjak meg a jelentkezési lapon a “jelentkezés” mezőben?

2. JELENTKEZÉS MEZŐ KITÖLTÉSE:
– intézmény (kar) betűkódja: SZIE-KETK
– szak megnevezése: kertészmérnöki
– képzési szint: A (alapképzés)
– munkarend: L (levelező)
– finanszírozási forma: A (államilag finanszírozott)

3. Mi a jelentkezés határideje?

A jelentkezések határideje: 2019. augusztus 16.

4. Mi kell a jelentkezéshez?
A jelentkezési lap kitöltése és leadása (két helyen is gyűjtik ProSelye Alapítvány, Karvai Mezőgazdasági Szakközépiskola) legkésőbb a 2019.08.16-i határidőig.
A kitöltött jelentkezési laphoz csatolni kell az abban kért dokumentumokat, melyek listája:
Középiskolai bizonyítvány hiteles másolata, és ha szlovák nyelvű a dokumentum, hiteles fordítás is (címoldaltól a végéig az összes tanévvel és tantárgyakkal)
Érettségi bizonyítvány hiteles másolata
Nyelvvizsga bizonyítvány hiteles másolata -ha van
Egyéb felsőfokú képzés oklevele, vagy bizonyítványa…..

5. Fizetős-e a képzés, milyen tandíjat kell fizetni?
A képzés államilag finanszírozott, tehát az előírt követelmények teljesítése mellett, amely Magyarországon minden alapképzésre vonatkozik (legalább 2,76-es átlag az adott félévben és két félév átlagában félévente legalább 18 teljesített kredit…..)

6. Hol érhető el a jelentkezési lap? Milyen tárgyakból kell felvételizni?
A felvételi jelentkezési lap az alábbi linken érhető el: https://proselye.org/jelentkezes/
Ezt papír alapon kitöltve kell beadni. Sem írásbeli sem szóbeli felvételi nincs…..
Ezért is kérjük be az Érettségi Bizonyítvány és a középiskolai bizonyítvány (minden évről) másolatát hiteles fordítással, ha nem magyar nyelvű az eredeti dokumentum….

7.Milyen gyakran, milyen időtartamban lesznek megtartva az előadások és hol konkrétan ?
Az eddigi gyakorlataink alapján heti rendszerességgel tartottuk a határon túli konzultációkat péntek délután – szombat egész nap.
A képzés hossza 6+1 félév.

8. A kért dokumentmok a jelentkezéshez csak sima fénymásolatok legyenek vagy kell hitelesiteni is őket ?
A dokumentumokról hitelesített másolat, illetve ha az eredeti szlovák nyelvű, akkor magyar hiteles fordatás is kell mellé.

9. A BSc. titulus eléréséhez kötelező lesz nyelvvizsga letétele  ?
Magyarországon a BSc diploma mellé szükséges a középfokú nyelvvizsga, a határon túliaknál, ha az ország hivatalos nyelvén (pl. szlovák, szerb…) érettségizett a jelentkező, akkor azt elfogadjuk a diploma kiállításánál nyelvvizsga helyett. Ha magyar tannyelvű iskolába járt a jelentkező, de az arról szóló bizonyítványa két nyelvű, vagy van szlovák nyelvű része, akkor azt is hasonlóan tudjuk beszámítani a nyelvvizsga helyett.