5

  • Tešíme sa každému príspevku, veď aj najmenšia podpora nám pomáha pri našej práci.
  • Tento príspevok stačí na zalamovanie a grafickú úpravu jednej strany vedeckej publikácie.
50

  • Väčším príspevkom môžete veľmi pomôcť našej veci.
  • Z toľkých peňazí už vieme zabezpečiť obstaranie jedného kusu každodennej techniky.


?

  • Ak by ste sa sami chceli rozhodnúť, akou sumou nás podporíte.
  • Po stlačení tlačidla podpory udajte želanú sumu.