A PRO SELYE UNIVERZITAS n.o. a magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásának felhasználásával, létrejötte óta 2016 júliusáig összesen 14 kiadásánál volt közreműködő. A támogatásból finanszírozott kiadványok között szerepelt több tankönyv, egyetemi publikáció, kiadvány, valamint a Selye János Egyetem évkönyve is. A kiadványok mellett egy tanulmányút és 6 egyetemi szakmai és tudományos rendezvény (pl. Konferenciák) finanszírozását is átvállaltuk.