Údaje potrebné k prevodu:


Klasické:

Číslo účtu (klasický formát): 5080330263
Kód banky: 0900
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Názov príjemcu: PRO SELYE UNIVERZITAS n.o.

Zjednodušené:

Číslo účtu (IBAN): SK3909000000005080330263
BIC/SWIFT: GIBASKBX

otpbanka
slovenska_2
tatrabank_2
vub_2
Csob_2
prima_2
privatbanka_2
fiobanka_2
Raif_2
sberbank_2
szrb_2
Postova_2