Údaje potrebné k prevodu:


1.Číslo karty:v prípade každej karty (Maestro, Mastercard, Visa, American Express) pozostáva zo 16 číslic..

2.Meno majiteľa karty: Pri udaní údajov k prevodu je dôležité dodržať poradie, ktoré figuruje na karte.


3.Dátum splatnosti: 4 číslice, oddelené lomítkom. Prvé dve číslice udávajú mesiac, ďalšie dve rok.
Na zadnej strane karty:

Tu je uvedený CVC (card verification code) kód, ktorý je potrebný k overeniu karty, v prípade, ak by sme chceli vykonať on line prevod. Pozostáva z troch číslic a aj keď jeho umiestnenie závisí od typu karty, na zadnej strane karty sa dá ľahko nájsť. Na naštartovanie prevodu z bankovej karty kliknite na hociktorú ikonu tu vpravo. Typy bankových kariet, ktoré sú akceptované: Visa, Mastercard, Maestro, American Express. 

Trvá to celé iba 3 minúty a už si pomohol/la dobrej veci.
Na naštartovanie prevodu z bankovej karty kliknite na hociktorú ikonu tu vpravo. Typy bankových kariet, ktoré sú akceptované: Visa, Mastercard, Maestro, American Express. 

Trvá to celé iba 3 minúty a už si pomohol/la dobrej veci.